Συχνές Ερωτήσεις

Το μέλος θα πρέπει να κάνει σχετική αίτηση την οποία μπορεί να βρει ΕΔΩ.

Μπορεί επίσης, να λάβει σχετικές πληροφορίες από το Help Desk στο τηλέφωνο: 2107007361 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: eshops@eea.gr.

Μοναδική προϋπόθεση αποτελεί να είναι μέλος στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών και ταμειακώς ενήμερος/η.

Δεν υπάρχει καμία οικονομική επιβάρυνση για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα. Ούτε για την κατασκευή ούτε για τη μετέπειτα υποστήριξη.

Όχι, αφορά τόσο στην κατασκευή όσο και στην υποστήριξη/συντήρηση του ιστότοπου μέσω σχετικού Help Desk που έχει δημιουργήσει το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών για αυτόν το σκοπό.

Το πρόγραμμα προσφέρει 3 διαφορετικά είδη ιστοσελίδων ώστε κάθε μέλος να επιλέξει αυτή που ταιριάζει καλύτερα στις δυνατότητες και τις ανάγκες του, ενώ υπάρχει δυνατότητα επέκτασης της ιστοσελίδας αν αλλάξουν οι ανάγκες της επιχείρησης. Συγκεκριμένα, μέσα από το πρόγραμμα το μέλος μπορεί να επιλέξει να δημιουργήσει:

1. Ενημερωτική Ιστοσελίδα

2. Επικοινωνιακή Ιστοσελίδα

3. Προϊοντική Ιστοσελίδα

Η ενημερωτική ιστοσελίδα είναι κατάλληλη για επαγγελματίες και επιχειρήσεις όλων των μεγεθών και τύπων.

Ναι, η ομάδα μας μπορεί να συνεργαστεί μαζί σας για να προσθέσετε περισσότερα χαρακτηριστικά στην ενημερωτική ιστοσελίδα σας, αναβαθμίζοντάς την σε επικοινωνιακή ή προϊοντική.

Μπορεί να χρειαστεί να συμμορφωθείτε με ορισμένους κανονισμούς και απαιτήσεις κατά την πώληση προϊόντων ή υπηρεσιών μέσω διαδικτύου, συμπεριλαμβανομένων των φορολογικών νόμων, των κανονισμών αποστολής και των νόμων περί προστασίας δεδομένων.

Όχι, έχει δημιουργηθεί ένα αριθμός προτύπων (templates) ανά επαγγελματικό κλάδο. Βάσει του προτύπου που είναι πιο κοντά στις ανάγκες του κάθε μέλους, γίνεται παραμετροποίηση για κάθε μέλος ξεχωριστά. Το κάθε μέλος αποκτά τη δική του ιστοσελίδα.

Το κάθε μέλος μπορεί σύμφωνα με τις ανάγκες και τις δυνατότητές του να επιλέξει αν μπορεί να δημιουργήσει ιστοσελίδα για την προβολή των υπηρεσιών του ή να εντάξει σε αυτόν και σελίδα ηλεκτρονικού εμπορίου.

Το κάθε μέλος μπορεί να επιλέξει μία δραστηριότητα για την οποία θα κατασκευαστεί η ιστοσελίδα του. Εάν οι δραστηριότητες είναι συναφείς μπορεί να ενοποιηθούν (π.χ. εμπόριο ρούχων και εμπόριο κοσμημάτων.

Αρχικά το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών υποστηρίζει την ιστοσελίδας και τη συντήρησή της για 12 μήνες. Μετά το πέρας των 12 μηνών, εάν το Πρόγραμμα συνεχίσει να είναι διαθέσιμο στα μέλη του, θα συνεχίσει και η συντήρηση των ιστοσελίδων που έχουν κατασκευαστεί. Στην περίπτωση που το Πρόγραμμα τερματιστεί, το μέλος θα έχει τη δυνατότητα να μεταφέρει την ιστοσελίδα του σε άλλον πάροχο με τον οποίο θα έρθει εκείνο σε συμφωνία.

Η φιλοξενία (hosting) γίνεται από το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών στο Azure cloud της Microsoft.

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών έχει τηρήσει όλα τα πρωτόκολλα ασφαλείας σχετικά με τη διαφύλαξη και διαχείριση περιεχομένου και δεδομένων μίας ιστοσελίδας. Η διαφύλαξη των δεδομένων, η ασφάλεια και η διαχείρισή τους, γίνεται αποκλειστικά από τεχνολογίες του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών σε υποδομές της Microsoft Azure εντός ευρωπαϊκών data centers, ώστε να διασφαλίζεται η ακεραιότητα και οι συνθήκες που προσδιορίζει ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων (GDPRΕπαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών έχει τηρήσει όλα τα πρωτόκολλα ασφαλείας σχετικά με τη διαφύλαξη και διαχείριση περιεχομένου και δεδομένων ενός ιστοτόπου. Η διαφύλαξη των δεδομένων, η ασφάλεια και η διαχείρισή τους, γίνεται αποκλειστικά από τεχνολογίες του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών σε υποδομές της Microsoft Azure εντός ευρωπαϊκών data centers, ώστε να διασφαλίζεται η ακεραιότητα και οι συνθήκες που προσδιορίζει ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων (GDPR).

Υπάρχουν δύο επιλογές. Η πρώτη, να χρησιμοποιηθεί, χωρίς κανένα κόστος, το domain name που προσφέρει το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών με τη μορφή domain_name.eeamarket.gr. Η δεύτερη, να αγοράσει το μέλος το δικό του domain name και να χρησιμοποιηθεί αυτό.

Απ’ ευθείας μεταφορά δεν είναι δυνατή. Αυτό που είναι δυνατό, είναι να παραμετροποιηθεί η πλατφόρμα σύμφωνα με την υπάρχουσα ιστοσελίδα του μέλους ώστε η νέα ιστοσελίδα να είναι όμοια ή πολύ κοντινή στο υπάρχον.
ευθείας μεταφορά δεν είναι δυνατή. Αυτό που είναι δυνατό, είναι να παραμετροποιηθεί η πλατφόρμα σύμφωνα με το υπάρχον website του μέλους ώστε το νέο website να είναι όμοιο ή πολύ κοντινό στο υπάρχον.

Όχι, δεν υπάρχει κανένας περιορισμός είτε στον αριθμό των σελίδων είτε στη χωρητικότητα των δεδομένων με δεδομένο ότι τηρείται η πολιτική χρήσης η οποία έχει συμφωνηθεί μεταξύ του μέλους και του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών.

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών έχει δημιουργήσει ένα Help Desk με το οποίο κάθε μέλος μπορεί να έρθει σε επαφή για να τον βοηθήσει σχετικά με όποιο θέμα αντιμετωπίζει με την ιστοσελίδα του. Επίσης, υπάρχει ένα online σύστημα μέσω του οποίου το μέλος καταγράφει το πρόβλημα που αντιμετωπίζει ή την αλλαγή που θέλει να πραγματοποιήσει ώστε να λάβει προτεραιότητα υλοποίησης. Επιπρόσθετα, εκτός από την εκπαίδευση που γίνεται κατά την παράδοση της ιστοσελίδας, υπάρχει διαθέσιμο υλικό στο website του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών τόσο με τη μορφή «Συχνών Ερωτήσεων» όσο και με τη μορφή εκπαιδευτικών videos που καθοδηγούν το μέλος στο πώς να κάνει μία μορφή από απλές αλλαγές (π.χ. αλλαγή φωτογραφιών, προσαρμογή κειμένων κλπ.).
Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών έχει δημιουργήσει ένα Help Desk με το οποίο κάθε μέλος μπορεί να έρθει σε επαφή για να τον βοηθήσει σχετικά με όποιο θέμα αντιμετωπίζει με τον ιστότοπό του. Επίσης, υπάρχει ένα online σύστημα μέσω του οποίου το μέλος καταγράφει το πρόβλημα που αντιμετωπίζει ή την αλλαγή που θέλει να πραγματοποιήσει ώστε να λάβει προτεραιότητα υλοποίησης. Επιπρόσθετα, εκτός από την εκπαίδευση που γίνεται κατά την παράδοση του ιστότοπου, υπάρχει διαθέσιμο υλικό στην ιστοσελίδα του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών τόσο με τη μορφή «Συχνών Ερωτήσεων» όσο και με τη μορφή εκπαιδευτικών videos που καθοδηγούν το μέλος στο πώς να κάνει μία μορφή από απλές αλλαγές (π.χ. αλλαγή φωτογραφιών, προσαρμογή κειμένων κλπ.).


Μπορούμε να ενσωματώσουμε διάφορες μεθόδους πληρωμής στην ιστοσελίδα για το ηλεκτρονικό εμπόριο, συμπεριλαμβανομένων των πιστωτικών/χρεωστικών καρτών, του PayPal και άλλων διαδικτυακών πυλών πληρωμών.


Ναι, η ιστοσελίδα σας θα σχεδιαστεί έτσι ώστε να ανταποκρίνεται και να είναι φιλική προς τα κινητά, και οι πελάτες σας να μπορούν να έχουν πρόσβαση και να πραγματοποιούν αγορές (στην περίπτωση του eshop) από οποιαδήποτε συσκευή


Το χρονοδιάγραμμα για την έναρξη λειτουργίας της ιστοσελίδας ποικίλλει ανάλογα με την πολυπλοκότητα και την προσαρμογή της και ξεκινάει με την αποστολή του συνόλου του απαραίτητου υλικού, όπως αυτό περιγράφεται στις απαραίτητες προϋποθέσεις κάθε προϊόντος. Στόχος μας είναι η παράδοση της κάθε ιστοσελίδας το συντομότερο δυνατό, χωρίς συμβιβασμούς στην ποιότητα.

η ιστοσελίδα σας θα σχεδιαστεί έτσι ώστε να ανταποκρίνεται και να είναι φιλική προς τα κινητά, και οι πελάτες σας να μπορούν να έχουν πρόσβαση και να πραγματοποιούν αγορές (στην περίπτωση του eshop) από οποιαδήποτε συσκευή